Colegio EPI

Pa forma profesionalismo y personalidad

Stage bureau (BPV)

Hartelijk welkom op de pagina stagebureau van het Colegio EPI. Stages zijn een belangrijk onderdeel van je opleiding. Bij EPI heet een stage beroepspraktijkvorming (bpv). Als deelnemer ben je verplicht om tijdens je opleiding een belangrijk gedeelte van je opleiding een beroepspraktijkvormingsperiode (bpv-periode) door te brengen in een instelling, als onderdeel van het examenprogramma. Hoe je stage eruit ziet en in welk jaar je stage loopt verschilt per opleiding. Beroepspraktijkvorming vormt een goede voorbereiding op je toekomstige beroep. Het bpv-bureau zorgt ervoor dat er voldoende stageplaatsen zijn. Daarnaast verzorgt het bpv-bureau de totale administratieve afhandeling die bij een stage komt kijken. Het stagebureau informeert en adviseert studenten en fungeert  tevens als aanspreekpunt voor zowel student als stageverstrekker. Mochten er vragen of problemen zijn die voor de gehele afdeling of instelling gelden dan kan contact gezocht worden met de BPV Coördinator. Ook bij vragen van werkbegeleiders over beoordeling, gesprekken en examinering kan men contact opnemen met het BPV bureau.

Leermeester

Leermeester flyer Leermeester aanmeldingsformulier

Contact

Stage Bureau (BPV)

Seroe Blanco z/n

BPV Coordinator: Eddelyn Figaroa-Dijkhoff

Telefoon: 5258745

 
BPV docenten pagina