Colegio EPI

Pa forma profesionalismo y personalidad

Salubridad & Servicio

Opleidingen

Vind je het contact met mensen belangrijk?

Vind je het werken met mensen interessant?

Is werken met mensen jouw toekomst?

Dan kun je op één van de hieronder vermelde opleidingen bij Unit Salubridad & Servicio (S&S) aan de slag.

Vanaf de start van de opleiding wordt de student geholpen op het gebied van:

  1. zijn / haar toekomstig werk;
  2. een vervolgopleiding;
  3. een goede plek in de samenleving.

Op Unit S&S gaan wij er van uit dat de student talent heeft en zijn bereid de student deze talent te helpen ontwikkelen. Vanaf het begin van de opleiding wordt de student uitgedaagd en gestimuleerd zelfstandig op te treden. Het leren gebeurt vooral samen met anderen en in steeds wisselende groepen en situaties. Met andere woorden: je zit dus niet de hele tijd met je neus in de stoelen. Je gaat ook aan de slag met praktijkopdrachten. Vandaar ook de nauwe samenwerking met de diverse werk(stage) velden, zoals het Dr. Horacio Oduber Hospitaal, Apothekers, Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba, Stichting Verstandelijk Gehandicaptenzorg Aruba, (speel)scholen e.a.

Het onderwijs wordt momenteel alléén voltijds in de vorm van praktijkgericht onderwijs gegeven. Behalve op kennis, wordt ook vooral veel nadruk gelegd op de beroepshouding en de vaardigheden als samenwerken en presenteren.

Met de opgedane kennis, vaardigheden en (beroeps)houding streeft Unit S&S , in samenwerking met haar begeleidingsteam, de student praktijkgericht op te leiden tot een volwaardige beroepskracht en persoon.

Roosters

Zie hieronder Roosters voor periode 1 (met ingang 05-09-2016)

Download (PDF, 659KB)