Colegio EPI

Pa forma profesionalismo y personalidad

Verzorging

Over deze opleiding
unit S&S toelating Diploma doorstroom EPB | Diploma MAVO
duur 3 jaar

GEZONDHEIDSZORG

Vakopleiding Verzorgende
MBO Niveau 3

Beschrijving

De verzorgende richt zich met name op de zorg van de individuele zorgvrager1 en zijn directe omgeving, waarbij de relatie met die zorgvrager cruciaal is voor haar werkzaamheden. Zij stimuleert, ondersteunt of biedt compensatie bij niet-toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en psychosociaal gebied.

Tijdens de opleiding toont de verzorgende een klantgerichte en functionele beroepshouding, die gebaseerd is op de beroepscode, de eigen normen en waarden en de visie en richtlijnen van de instelling waar zij werkzaam is.

Enkele belangrijke vaardigheden die je tijdens de opleiding leert beheersen zijn: methodische -, sociale – en organisatorische vaardigheden, professioneel handelen, verzorgen en begeleiden.

Van de student wordt verwacht, dat hij/zij tijdens de opleiding de volgende houding vertoont: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, betrokkenheid, initiatief, creativiteit, inventiviteit, meelevendheid en geduld.

Taken

De verzorgende is sociaal en communicatief vaardig en toont respect voor de zorgvrager en de mantelzorger en/of naasten. Zij houdt bij haar werkzaamheden rekening met de wensen en gewoonten, normen en waarden, seksuele voorkeur, de culturele achtergrond en levensbeschouwing van de zorgvrager, mantelzorger en/of naasten en collega’s.

Haar eigen normen en waarden hanteert zij op een professionele manier en zij is zich bewust van het effect van haar eigen handelen en gedrag. De verzorgende werkt zorgvrager gericht wat zich uit in een pro-actieve en meedenkende attitude.

Duur

De opleiding duurt 3 jaar, wat overeenkomstig is met 4800 studiebelastingsuren (SBU).

ToelatingseisenOm toegelaten te worden tot deze opleiding, worden de volgende voorwaarden gesteld

  • Een diploma doorstroom EPB met Wis- en Natuurkunde
  • Een overgangsbewijs HAVO/VWO naar het vierde leerjaar
  • Een Mavo diploma met voldoende voor Biologie
  • Een diploma Ciclo Avansa Mavo profiel Natuurwetenschappen met Biologie of Mens en Maatschappijwetenschappen met Biologie
  • Een HAVO/VWO diploma (geeft recht op vrijstellingen).

N.B. Het is mogelijk dat het Colegio EPI aanvullende eisen stelt aan het vakkenpakket.

Toekomstmogelijkheden

Werken

De verzorgende werkt onder andere in ziekenhuizen, verpleeg- of verzorgingshuizen, organisaties voor psychiatrie, woonvormen voor gehandicapten, thuiszorg, kraamzorg of in combinaties daarvan.

Doorstuderen

Opleidingen op MBO niveau 4.

Studiekosten

Informatie over studiekosten is te verkrijgen bij de unit-administratie.

Meer informatie

Colegio EPI
Unit Salubridad & Servicio
Seroe Blanco z/n
Tel. Administratie: 5258770 (bereikbaar tussen 7.30 am – 3.00 pm).

Aanmelding