Colegio EPI

Pa forma profesionalismo y personalidad

Verpleegkunde

Over deze opleiding
unit S&S toelating Diploma MAVO | HAVO 3 naar 4 (Biologie)
duur 4 jaar

Middenkaderopleiding Verpleegkunde
MBO niveau 4

Beschrijving

Doel van de mbo-verpleegkundige is een optimaal niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven1 van de zorgvrager te realiseren, zoals de zorgvrager die ervaart of wenst op het gebied van gezondheid, woon/leefomgeving, participatie en mentaal welbevinden. De mbo-verpleegkundige zal hierbij zorg leveren aan verschillende categorieën zorgvragers van alle leeftijden.

Enkele belangrijke vaardigheden die je tijdens de opleiding leert beheersen zijn: methodische -, sociale – en organisatorische vaardigheden en professioneel handelen.

Van de student wordt verwacht, dat hij/zij tijdens de opleiding de volgende houding vertoont: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, betrokkenheid, initiatief, meelevendheid en geduld.

Taken

De mbo-verpleegkundige richt zich met name op de zorg van de individuele zorgvrager en zijn directe omgeving, waarbij de relatie met die zorgvrager cruciaal is voor haar werkzaamheden. Onder individuele gezondheidszorg wordt verstaan het beoordelen, bevorderen, bewaken, beschermen of herstellen van iemands gezondheid. Daarnaast verricht de mbo-verpleegkundige handelingen die de gezondheid van de samenleving bevorderen. Veelal gaat het om preventieve taken. Deze preventie is zowel gericht op de individuele zorgvrager als op groepen zorgvragers.

Duur

De opleiding duurt 4 jaar dat overeenkomstig is met 6400 studiebelastingsuren (SBU).

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot deze opleiding, worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • Diploma EPI Verzorgende (niveau 3)
  • Een overgangsbewijs HAVO/VWO naar het vierde leerjaar
  • Een diploma Ciclo Avansa Mavo profiel Natuurwetenschappen met Biologie of profiel Mens en Maatschappijwetenschappen met Biologie
  • Een HAVO/VWO diploma (geeft recht op vrijstellingen).

N.B. Het is mogelijk dat het Colegio EPI aanvullende eisen stelt aan het vakkenpakket.

Toekomstmogelijkheden

Werken

Een gediplomeerd mbo-verpleegkundige is inzetbaar in het ziekenhuis, een verpleeg- en verzorgingshuis, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Doorstuderen

Opleidingen op HBO niveau. De mbo-verpleegkundige kan doorgroeien naar functies of beroepen op niveau 5 van de verpleegkundige of instromen naar functies of beroepen van hetzelfde beroepsniveau, zoals doktersassistente, woonbegeleider of activiteitenbegeleider.

Studiekosten

Informatie over studiekosten is te verkrijgen bij de unit-administratie.

Meer informatie

Colegio EPI
Unit Salubridad & Servicio
Seroe Blanco z/n
Tel. Administratie: 5258770 (bereikbaar tussen 7.30 am – 3.00 pm)

Aanmelding