Colegio EPI

Pa forma profesionalismo y personalidad

Toeristisch administratie

Over deze opleiding
unit ECO toelating Zie hieronder
duur 4 jaar

Middenkaderopleiding Administratie
MBO niveau 4

Beschrijving

Leerjaar 1

Het eerste jaar is een basisjaar, met een algemeen beroepsoriënterend karakter. Dit houdt in dat de student in dat jaar de basisvaardigheden worden aangeleerd die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep van administrateur.

De basisvaardigheden worden aangereikt in de vorm van modulen, die tezamen weer onderdeel zijn van vier basiscertificaten.

Deze basiscertificaten zijn

  • ATK: Algemene Talenkennis
  • APB: Algemene Praktische Beroepsvorming
  • AEB: Algemene Economische Beroepsvorming
  • PMV: Persoonlijke en Maatschappelijke Vorming

Leerjaar 2

Het tweede jaar kan worden gezien als voorbereiding op de uiteindelijke specialisatie zodat je na het tweede jaar kan kiezen voor één van de volgende specialisaties: Toerisme Administratie, Commerciële Dienstverlening en Financiële Administratie.

Leerjaar 3 en 4

Het derde en vierde leerjaar bestaan uit twee onderdelen: je specialisaties en de stage. De student is geslaagd als hij/zij in het bezit is van alle certificaten (vanaf het eerste jaar) en als hij/zij de stage met goed gevolg heeft doorlopen. Met andere woorden: alle certificaten tezamen geven de student het recht op het diploma.

Duur

De opleiding duurt 4 jaar dat overeenkomstig is met 6400 studiebelastingsuren (SBU).

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot deze opleiding worden vaak de volgende voorwaarden gesteld:

  • Een diploma doorstroom EPB met bepaalde vereisten
  • Een overgangsbewijs HAVO/VWO naar het vierde leerjaar
  • Een Mavo diploma met voldoende voor de talen Nederlands, Engels en Spaans
  • Een diploma Ciclo Avansa Mavo
  • Een HAVO/VWO diploma (geeft recht op vrijstellingen).

N.B. Het is mogelijk dat het Colegio EPI aanvullende eisen stelt aan het vakkenpakket.

Toekomstmogelijkheden

Werken

Administrateurs kunnen gaan werken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, handelsondernemingen, dienstverlenende bedrijven, hotels en bij de overheid. Is er gekozen voor de uitstroomrichting Financiële Administratie, dan kunnen ze ook aan de slag bij accountantskantoren en grote bedrijven. Is er gekozen voor de uitstroomrichting Toerisme Administratie, dan kom je meestal in de toeristische sector. Is er gekozen voor de derde uitstroomrichting Commerciële Diensverlening, dan kom je meestal terecht bij bedrijven die zich bezig houden met Public Relations en Marketing.

Doorstuderen

Mocht je verder willen studeren, dan geeft dit MBO-diploma je toegang tot de opleidingen voor hoger beroepsonderwijs, zoals o.a. de FEF (Financiële Economische Faculteit), de IPA, de verschillende leraren-opleidingen in Nederland, HEAO (Hoger Economisch Administratief Onderwijs) in Nederland, diverse “Colleges” in de Verenigde Staten en onze regio.

Studiekosten

Informatie over studiekosten is te verkrijgen bij de unitadministratie.

Meer informatie

Colegio EPI, Unit Economia
Seroe Blanco z/n
Tel. Administratie: 5258760 (bereikbaar tussen 7.30 am – 3.00 pm)

Aanmelding