Colegio EPI

Pa forma profesionalismo y personalidad

Sociaal Pedagogisch Medewerker niveau 3

Over deze opleiding
unit S&S toelating Diploma doorstroom EPB
duur 3 jaar

WELZIJN

Vakopleiding Sociaal Pedagogisch Medewerker
MBO niveau 3

Beschrijving

Tijdens de opleiding zijn de volgende aspecten heel belangrijk: het verzorgen, begeleiden en opvoeden van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met of zonder een handicap.

Enkele belangrijke vaardigheden die je tijdens de opleiding leert beheersen zijn: methodische -, sociale – en organisatorische vaardigheden, professioneel handelen, verzorgen en begeleiden.

Enkele aspecten van individu en samenleving en arbeid en samenleving, die tijdens de opleiding behandeld worden zijn o.a.: politiek, arbeid, multiculturele achtergronden, economische verhoudingen, levens-maatschappelijke beschouwingen en sociale verzekeringen.

Van de student wordt verwacht, dat hij/zij tijdens de opleiding de volgende houding vertoont: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, betrokkenheid, initiatief, creativiteit, inventiviteit, meelevendheid en geduld.

Taken

De Sociaal Pedagogisch Medewerker biedt cliënten (dagelijkse) opvang en begeleidt bij persoonlijke verzorging. Zij draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden en de ruimte en biedt tevens cliënten (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aan.

Duur

De opleiding duurt 3 jaar dat overeenkomstig is met 4800 studiebelastingsuren (SBU).

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot deze opleiding, worden de volgende voorwaarden gesteld

  • Een diploma doorstroom EPB met Wis- en Natuurkunde
  • Een Mavo diploma (met voldoende voor Biologie)
  • Een diploma Ciclo Avansa Mavo (met voldoende voor Biologie)

N.B. Het is mogelijk dat het Colegio EPI aanvullende eisen stelt aan het vakkenpakket.

Toekomstmogelijkheden

Werken

Na de opleiding werkzaam in een crèche, kinderdagverblijf, naschoolse opvang en instellingen voor mensen met een handicap.

Doorstuderen

Welzijn niveau 4.

Studiekosten

Informatie over studiekosten is te verkrijgen bij de unit-administratie.

Meer informatie

Colegio EPI
Unit Salubridad & Servicio
Seroe Blanco z/n
Tel. Administratie: 5258770 (bereikbaar tussen 7.30 am – 3.00 pm).

Aanmelding