Colegio EPI

Pa forma profesionalismo y personalidad

Middenkaderfunctionaris Werktuigbouwkunde

Over deze opleiding
unit C&T toelating EPB-doorstroom (met Wis en Natuurkunde) | MAVO (met Wis en Natuurkunde) | HAVO overgangbewijs van HAVO 3 naar 4
duur 4 jaar

Inleiding

Werktuigbouwkunde is een zeer breed vakgebied. Alles wat te maken heeft met de toepassing van fysische principes als mechanica, warmteoverdracht, stromingsleer, regeltechniek bij de ontwikkeling van producten, apparaten en technische systemen vallen hieronder.
Hierbij kan het gaan om toepassingen binnen alle takken van de maak-industrie (transportmiddelen, chipproductie, speelgoedindustrie, chemische fabrieken, biomedische techniek etc).

Hierbinnen kan de nadruk liggen op het ontwerpen, op het leren toepassen van fysische principes of op het op industriële schaal produceren van producten.
Binnen Colegio EPI bestaat zowel de mogelijkheid tot een brede oriëntatie op het vakgebied als tot een verdieping van een bepaald aspect.

Beroepsvaardigheden

De werktuigbouwkundige is in staat in een werkplaats werkstukken te produceren op draaibanken, freesbanken, boormachines en andere machines.
Het construeren van werkstukken in plaat materiaal, het lassen, solderen en lijmen hiervan behoort tot de beroepsvaardigheid van de afgestudeerde. Werktuigbouwkundigen zijn in staat ontwerpen te maken en machine-onderdelen en staalconstructies te berekenen. Ze herkennen ook verschillende hef- en hijswerktuigen en kunnen eenvoudige berekeningen maken. Het tekenen kan op de tekentafel en op de computer gebeuren met behulp van software programma’s b.v. AutoCAD. Door op de hoogte te zijn van constructieleer, materiaalkennis en gereedschappen is de werktuigbouwkundige in staat om het bovengenoemde uit te voeren.

Pompen, compressoren, motoren, ketels en turbines zijn installaties die bij werktuigbouwkundigen bekend zijn en waarmee de noodzakelijke berekeningen kunnen worden gemaakt.

Hydraulische en pneumatische schema’s en opstellingen zijn ook bekend. Het werken met word processors, spreadsheets en de programmeertaal Pascal is voor een werktuigbouwkundige van groot belang. Hij heeft kennis van de talen Nederlands, Engels en Spaans.

Sociale Communicatieve Vaardigheden

In groepsverband opdrachten kunnen uitvoeren. Kennis hebben van management, van leiderschapstijlen en van de relatie tussen leiderschap en doel. Kennis hebben van de functies en taken van verschillende bedrijven en instellingen. Effectief de taak van de voorzitter in een vergadering kunnen uitvoeren. Actuele politieke ontwikkelingen in verband brengen met eigen leef- en werksituatie. Respect en begrip kunnen tonen voor de medemens onafhankelijk van ras, geloof en cultuur.

Competenties

Werktuigbouwkundigen hebben kennis van bedrijfskunde. Ze weten met een budget om te gaan. Ze kunnen de kosten beheersen, voorraadkosten berekenen, de goederenstroom en de afschrijving/levensduur van producten weergeven en het machine-uurtarief aan te geven. Met betrekking tot planning zien ze het verband tussen looptijd en ordergrootte, de logistiek en bezettingsgraad in een bedrijf. In het werkproces wordt er onderscheid gemaakt tussen massaproductie en stuksproductie. Met betrekking tot de productiviteit van een bedrijf, dienen ze rekening te houden met de structuur van een bedrijf, de organisatie daarvan, de ondernemingsvorm en de bedrijfsdoelen. Het vak bedrijfskunde geeft werktuigbouwkundigen dus inzicht in het doen en laten van een bedrijf. Met deze kennis kunnen werktuigbouwkundigen een bedrijf op een verantwoorde manier leiden.

Deelkwalificatie

  • Primaire Werktuigbouwkunde
  • Algemeen Vormende en Exacte Vakken
  • Voortgezette Werktuigbouwkunde I
  • Oriënterende- en Afstudeerstage
  • Voortgezette Werktuigbouwkunde II

Keuzecertificaten

  • Mechaniseren/Installeren
  • Doorstroming HBO.

Het Beroep

Werktuigbouwkundigen zijn voor vele functies in het bedrijfsleven inzetbaar. Dit kunnen leidinggevende, uitvoerende, maar ook commerciële functies zijn. Bij installatie bedrijven zoals WEB en VALERO, kunnen de afgestudeerden gemakkelijk aan de slag. Werktuigbouwkundigen houden zich bezig met het ontwerpen, vervaardigen, installeren en in bedrijf houden van werktuigen zoals gereedschapswerktuigen, transportwerktuigen, verbrandingsmotoren, turbines en compressoren.

Aanmelding