Colegio EPI

Pa forma profesionalismo y personalidad

Directie Secretaresse

Over deze opleiding
unit ECO toelating Zie hieronder
duur 4 jaar

Middenkaderopleiding Secretariaat
MBO niveau 4

Beschrijving

Leerjaar 1

Het eerste jaar is een basisjaar, met een algemeen beroepsoriënterend karakter. Dit houdt in dat de student in dat jaar de basisvaardigheden worden aangeleerd die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep van secretaresse.
De basisvaardigheden worden aangereikt in de vorm van modulen, die tezamen weer onderdeel zijn van vier basiscertificaten.
Deze basiscertificaten zijn:

  • ATK: Algemene Talenkennis
  • APB: Algemene Praktische Beroepsvorming
  • AEB: Algemene Economische Beroepsvorming
  • PMV: Persoonlijke en Maatschappelijke Vorming

Leerjaar 2

Het tweede jaar kan worden gezien als voorbereiding op de uiteindelijke specialisatie zodat je na het tweede jaar kan kiezen voor één van de volgende specialisaties: Toerisme Secretariaat of Directie Secretariaat.

Leerjaar 3 en 4

Het derde en vierde leerjaar bestaan uit twee onderdelen: je specialisaties en de stage. De student is geslaagd als hij/zij in het bezit is van alle certificaten (vanaf het eerste jaar) en als hij/zij de stage met goed gevolg heeft doorlopen. Met andere woorden: alle certificaten tezamen geven de student het recht op het diploma.

Duur

De opleiding duurt 4 jaar dat overeenkomstig is met 6400 studiebelastingsuren (SBU).

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot deze opleiding worden vaak de volgende voorwaarden gesteld:

  • Een diploma doorstroom EPB met bepaalde vereisten
  • Een overgangsbewijs HAVO/VWO naar het vierde leerjaar
  • Een Mavo diploma met voldoende voor de talen Nederlands, Engels en Spaans
  • Een diploma Ciclo Avansa Mavo
  • Een havo/vwo diploma (geeft recht op vrijstellingen).

N.B. Het is mogelijk dat het Colegio EPI aanvullende eisen stelt aan het vakkenpakket.

Toekomstmogelijkheden

Werken

Na het voltooien van de opleiding directie secretariaat ben je breed inzetbaar bij: banken, verzekeringsmaatschappijen, handelsondernemingen, accountants-kantoren, dienstverlenende bedrijven, grote bedrijven en bij de overheid. Met een diploma toerisme secretariaat kom je terecht in de toeristische sector, met name bij hotels, restaurants en bedrijven die zich bezig houden met toerisme.

Doorstuderen

Mocht je verder willen studeren, dan geeft dit MBO-diploma je toegang tot de opleidingen voor hoger beroepsonderwijs, zoals o.a. de IPA, de verschillende leraren-opleidingen in Nederland en HBO-opleidingen zoals Personeelswerk, PR, Journalistiek, Toerisme, Tolk/Vertaler, Communicatie en Sociaal Agogisch Onderwijs.

Studiekosten

Informatie over studiekosten is te verkrijgen bij de unitadministratie.

Meer informatie

Colegio EPI, Unit Economia
Seroe Blanco z/n
Tel. Administratie: 5258760 (bereikbaar tussen 7.30 am – 3.00 pm).

Aanmelding