Colegio EPI

Pa forma profesionalismo y personalidad

Apothekersassistent

Over deze opleiding
unit S&S toelating Diploma MAVO (Natuurwetenschappen) | HAVO 3 naar 4 (Natuurwetenschappen)
duur 3 jaar

GEZONDHEIDSZORG

Middenkaderopleiding Apothekersassistent
MBO niveau 4

Beschrijving

Tijdens de opleiding zijn de volgende aspecten heel belangrijk: service verlenen aan patiënten, door nauwkeurig recepten voor te bereiden en af te leveren.

Enkele belangrijke vaardigheden die je tijdens de opleiding leert beheersen zijn: methodische -, sociale – en organisatorische vaardigheden en professioneel handelen.

Van de student wordt verwacht, dat hij/zij tijdens de opleiding de volgende houding vertoont: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, betrokkenheid, initiatief, meelevendheid en geduld.

Taken

De apothekersassistent verricht werkzaamheden met betrekking tot het klaarmaken of bereiden en afleveren van geneesmiddelen, onder verantwoordelijkheid van de apotheker. Zij bewaakt mede de bereiding van geneesmiddelen, controleert deze en stelt geneesmiddelen, verbandmiddelen en hulpmiddelen ter hand. Tevens houdt zij zich bezig met het (pro-actief) adviseren van de zorgvrager, door zo goed mogelijk in te spelen op de zorgvraag en hierover voorlichting en advies te geven. Zij vormt een schakel tussen zorgvrager, behandelaar en apotheker. Door haar werkzaamheden en houding draagt zij bij aan een cliëntgerichte zorgverlening.

Duur

De opleiding duurt 3 jaar dat overeenkomstig is met 4800 studiebelastingsuren (SBU).

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot deze opleiding, worden de volgende voorwaarden gesteld

  • Een overgangsbewijs HAVO/VWO naar het vierde leerjaar
  • Een MAVO diploma met voldoende voor Scheikunde en Wiskunde
  • Een diploma Ciclo Avansa Mavo Natuurwetenschappen
  • Een HAVO/VWO diploma (geeft recht op vrijstellingen).

N.B. Het is mogelijk dat het Colegio EPI aanvullende eisen stelt aan het vakkenpakket.

Toekomstmogelijkheden

Werken

Een apothekersassistent is na de opleiding werkzaam in een: Apotheek, ziekenhuisapotheek, agentschap, inspectie van geneesmiddelen.

Doorstuderen

Opleidingen op HBO niveau.

Studiekosten

Informatie over studiekosten is te verkrijgen bij de unit-administratie.

Meer informatie

Colegio EPI
Unit Salubridad & Servicio
Seroe Blanco z/n
Tel. Administratie: 5258770 (bereikbaar tussen 7.30 am – 3.00 pm)

Aanmelding