Colegio EPI

Pa forma profesionalismo y personalidad

Niveau

Een EPI-opleiding is een goede keuze na het EPB, de MAVO of de HAVO. Het hangt af van je vooropleiding om te bepalen op welk niveau je start.

Zie Schema Startkwalificatie voor meer informatie.

Middelbare beroepsopleidingen leiden op voor een beroep. Je krijgt niet alleen theorielessen maar ook veel praktijkstages bij erkende bedrijven.

In het beroepsonderwijs onderscheidt men 6 beroepskwalificatie-niveau’s naar graad van zelfstandig handelen. Op Aruba biedt het Colegio EPI niveaus 3 en 4 aan.

Niveau 3: vakopleiding (2-4 jaar)
Toegankelijk met een diploma EPB doorstroom en MAVO.

Niveau 4: middenkaderopleiding (3-4 jaar)
Toegankelijk met een diploma MAVO of HAVO. Een leerling die een opleiding op niveau 4 heeft behaald, kan doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (HBO).