Colegio EPI

Pa forma profesionalismo y personalidad

PLT – plan van les en toetsing

Hieronder vindt u diverse links naar de PLT’s van de desbetreffende opleidingen. Per opleiding kunt u vervolgens kiezen voor een semester en een vak om de PLT in te zien. Zodoende bent u altijd op de hoogte van de geplande lesstof. In les kan een docent afwijken van de PLT, maar uiteindelijk moet de stof behandeld worden in de periode.

Aug-Dec
Sem 1,3,7
Jan-Jul
Sem 2,4,6
Bouwkunde x x
Elektrotechniek x x
Werktuigbouwkunde x x