Colegio EPI

Pa forma profesionalismo y personalidad

Over C&T

Over C&T | VakkenRoosterPlanning | Boeken | Examen | Locatie  | PLT

Over de opleiding Ciencia y Tecnologia

Bij de unit C&T gebeurt het allemaal. Je krijgt theoretische en praktische scholing op technisch gebied die je nodig hebt om in de toekomst je beroep op MBO-niveau te kunnen uitoefenen. Met een diploma op MBO-niveau krijg je tevens de mogelijkheid om door te stromen naar het HBO.

Zie ook het vakkenpakket van C&T

BOL = Beroepsopleidende leerweg. Meer over BOL